De oogst is rijp!

Blog van Hans Dam

Maand: februari 2016

Jezus volgen op Twitter?

Jezus volgen!

Het volgen van Jezus, dat is wat me de laatste tijd bezig heeft gehouden. Op welke manier volg ik Jezus? Er zijn miljoenen mensen die zeggen Jezus te volgen, maar is dat wel het volgen wat Jezus bedoelt? Wat verteld de Bijbel daarover? In de Bijbel zie je dat men Jezus om verschillende redenen volgt. Zo laten meerdere verhalen zien dat er massa’s mensen waren die Jezus volgden om de wonderen die hij verrichtte.

 

Jezus geneest

Jezus volgen om de wonderen die Hij verrichtte.

Zoals in Johannes 6:2 staat beschreven: “En Hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen, die Hij aan de zieken verrichtte.” Je mag rustig stellen dat de mensen er versteld van stonden van wat Jezus zoal deed. Het was geen enkeling die genezen werd. Tot ver in Syrië bereikte de mensen het nieuws over de wonderen die Jezus allemaal verrichtte! De mensen kwamen van alle kanten, van heinde en ver en brachten ze zieke mensen bij Jezus. En wat deed Jezus? Hij genas ze allemaal! “Mattheüs 4:24 Het nieuws over Zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem gebracht. Sommigen hadden boze geesten, anderen leden aan vallende ziekte. Weer anderen waren verlamd. Maar wat zij ook hadden, Hij genas hen allemaal.” Ook waren er mensen die Jezus volgden om er letterlijk en figuurlijk beter van te worden. Zo verteld een verhaal dat de mensen zo dicht mogelijk bij Jezus wilden komen, omdat er kracht van Hem uitging. Één enkele aanraking was genoeg om genezing te ontvangen! In Lucas 17:11 t/m 19 staat een verhaal van 10 melaatse mannen. Ze smeekten Jezus “Meester, heb medelijden met ons!” Jezus gaf ze opdracht om naar de priester te gaan om te laten zien dat ze genezen waren. Onderweg naar de tempel zagen ze tot hun grote verbazing dat er genezing plaats vond! En wat gebeurde er….? Er was

Jezus en de broden

Jezus volgen vanwege de broden die ze gegeten hadden

maar één die terug ging naar Jezus. Juichend van blijdschap kwam hij Jezus tegemoet en zei: “Wat is God goed! Ik ben genezen!” Uit dankbaarheid viel hij languit voor Jezus neer, met zijn hoofd in het stof! Waar waren de andere negen? Ze hebben er blijkbaar alleen maar hun eigen voordeel uit willen halen. Dat was hun wel genoeg! Zo waren er ook drommen mensen die Jezus alleen maar volgden vanwege de broden die Jezus vermenigvuldigde en waarvan zij, totdat ze helemaal verzadigd waren, gegeten hadden. Jezus sprak hun daarop aan!

 

Hoe kunnen we dit plaatsen in deze tijd?
share_1454657802955

De grote opdracht!

Vandaag de dag zijn er ook genoeg mensen die een ervaring met God hebben gehad! Als we gaan evangeliseren op straat komt het ook regelmatig voor dat we voor mensen mogen bidden om genezing en er zijn nog al wat die dan ook genezing ontvangen. Vervolgens willen we graag vertellen dat Jezus veel meer gedaan heeft dan alleen dat! We willen ze wijzen op het offer van Jezus! Hij wil ons bevrijden van zonde en ons in het reine met God brengen! Dat ze tot discipelen van Jezus gemaakt worden!

Toch zijn er dan mensen die ondanks dat er er wonder aan hun gebeurd is, daar niets van willen weten. Een voorbeeld? Ik heb ruim een jaar geleden een keer gebeden voor een vrouw in een scootmobiel. Ze kon nog niet een halve minuut in de stoel zitten of ze moest zich weer verzetten, anders verging ze van de rugpijn! Ze had kunstknieën, kon maar een paar meter lopen vanwege de pijn die ze dan kreeg. Na gebed was dat allemaal verdwenen. Ze was totaal overrompeld door wat er gebeurde. Ik had haar nummer gekregen en probeerde haar een tijdje daarna te bereiken. Ze nam niet op. Toen ik een paar maand later haar belde via mijn vaste telefoon nam ze op! (nummerherkenning?) Enfin…., ik vroeg hoe het met haar ging. Het ging goed met haar zei ze. Ik wilde haar daarna uitleggen dat Jezus veel meer wil doen, dan haar alleen genezen. Hij wil ook genezing van de ziel geven. Maar kreeg zelfs de kans niet daartoe! Ze zei: “Het maakt me niet uit wie mij genezen heeft, of Jezus of jij dat nu gedaan hebt…! Einde gesprek….! Negen van de tien kwamen niet terug!

Jezus volgen op Twitter of Facebook!

Twitter

Jezus volgen op Twitter?

Ook wij als gelovigen volgen Jezus op de voet. We verslinden allerlei boeken met verhalen van mensen die uitgestapt zijn in geloof en de meest fantastische wonderlijk dingen beleefd hebben. We zijn diep onder de indruk. Ik denk als Jezus nu zou leven, zouden we Hem zeker volgen op Facebook of Twitter. Waarschijnlijk zou Hij zelf hands-lifted-in-worshipgeen account hebben, maar de omstanders zouden het ene wonder na de andere plaatsen! We lezen stapels boeken over de wederkomst van Christus, de eindtijd, onderwijs en het leven met Jezus. Allemaal prachtige en leerzame boeken en goed om te lezen! We gaan elke zondag naar de kerk en prijzen de Heer en horen een inspirerende preek. En heel veel van die mensen zullen zeggen: ik ben een discipel van Jezus. Maar de vraag die bij me opkomt is…., volgen we daarmee Jezus?

De graankorrel in de aarde!

th (1)

De Bijbel geeft antwoord!

Om die vraag te beantwoorden moeten we natuurlijk terug gaan naar de Bijbel en lezen wat Jezus zelf daarvan zegt! Hier valt natuurlijk veel over te zeggen. Maar ik hoop dat ik dit wat duidelijk kan maken met een voorval in de Bijbel waarin een paar grieken bij Filippus, een discipel van Jezus, kwamen en hem vroegen: “Wij willen Jezus wel zien!” (Johannes 12:20 t/m 29). Filippus vertelde dat aan Andreas en samen gingen ze naar Jezus. Ik

1 grain-of-wheat-pan-foto

Niet in de grond betekent geen vrucht!

neem aan, dat ze vol enthousiasme bij Jezus kwamen om Hem het nieuws te vertellen! Maar het valt me op dat Jezus een opmerkelijk antwoord geeft! Tegen de verwachting in zegt Hij niet…“laat ze maar komen en een tijdje meelopen.”  Zodat ze kunnen zien en ervaren wie Jezus is. Ze hadden de wonderen kunnen zien die Hij gedaan zou hebben. Maar dat gebeurde niet! Let op! Hij zegt…: “Het is nu zover dat Ik de hoogste eer en heerlijkheid zal ontvangen. Wat ik jullie zeg is de waarheid: Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven; anders blijft het gewoon een graankorrel!” Wat hier gezegd wordt heeft alle logica in zich…., maar in de context moeten we ons toch even achter de

lightstock_65946_small_user_179504

Gespijkerd aan het hout!

oren krabben! Wat bedoeld Hij daar nu mee?! Hij vervolgd te zeggen: “Als zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet liefheeft, krijgt eeuwig leven!” Hij vergelijkt dus het leven met een graankorrel! En in eerste instantie doelt Hij op het leven wat Hij zelf zou afleggen, door zich te laten spijkeren aan een kruis. Hij moest sterven, begraven worden en op de derde dag weer opstaan. Dit alles om vrucht te dragen voor God de Vader. Het was dus totale overgave aan de opdracht die Hij gekregen had van de

P60205-123945

Hij werd angstig!

Vader! En dat moment was heel dichtbij gekomen! En met dat Hij dit overdenkt, weet Hij wat Hem allemaal zou overkomen en zegt dan: “Ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen ‘Vader bevrijd Mij van wat Mij te wachten staat’? Nee! Want juist daarvoor ben ik gekomen! Vader verheerlijk uw naam!Hij was gekomen in opdracht van de Vader, opdat de naam van de Vader verheerlijkt zou worden!

 

Maar nu kom ik tot het punt wat ik duidelijk wil maken…, want het gaat nog steeds om het antwoord van Jezus op de vraag; “Wij willen Jezus wel zien”!  In eerste instantie doelde Hij op Zijn te volbrengen werk. Maar in tweede instantie doelde Hij op Zijn Discipelen, ofwel op ons als gelovigen.

Want Hij zegt tussendoor…“Als iemand mij wil dienen zal hij Mij moeten volgen!

th (3)

Dienen is Jezus volgen!

En waar Ik ben, zal ook mijn dienaar zijn! En als iemand Mij dient, de Vader zal Hem eren”. Jezus staat op het punt om overgeleverd te worden aan zijn tegenstanders. En draagt Zijn discipelen op om Hem te dienen, wat alleen kan door Hem te volgen! Hij geeft in feite het stokje door aan zijn discipelen en dus ook aan ons als dienaren van Hem. Hij wijst hun op hun verantwoordelijkheid. Voor hun is het ook mogelijk om Jezus te laten zien! Immers als we Jezus volgen, zal Hij door ons heen zichtbaar worden.

Er was eens een keer en straatprediker die met veel enthousiasme vertelde wie Jezus was. Zijn goedheid en liefde. De zorg voor andere mensen de wonderen die Hij verrichtte. Plotseling riep iemand uit het publiek: “die man waar jij het over hebt, die ken ik! Hij woont bij ons in de straat!” Duidelijk een volgeling van Jezus dus!

th (2)

Als de graankorrel in de aarde valt.

Ook in deze tijd zal Jezus gezien worden als wij Hem werkelijk dienen! Dat volgen van Jezus uit zich in het sterven aan ons zelf. Mijn eigen ik moet sterven. Net als een graankorrel die in de aarde valt. Als we aan ons zelf willen sterven, zal ook daarin de Vader in de Zoon verheerlijkt (gezien) worden! Betekent dat wij dan ook aan een kruis moeten sterven? Nee…. Jezus maakt dat duidelijk in Johannes 13:36 t/m 38. Hij had een uniek werk te volbrengen. Die niemand anders kon doen , dan hij alleen! Voor de rest horen we Hem dus te volgen en te doen wat Hij ook gedaan heeft. We kunnen hieruit concluderen dat Jezus volgen niet betekent dat we alles bijhouden welke werken Hij gedaan heeft. Op zich kunnen we daardoor aangemoedigd worden. Maar als het niet daadwerkelijk leidt tot het volgen van Jezus is het zinloos!

Dadelpit_2000 jaar ontkiemt

De graankorrel moet vallen!

Als de graankorrel niet in de aarde valt draagt het geen vrucht. Ik las ooit een keer een klein stukje in een krant over een 2000 jaar oude pit van een dadelpalm, die gevonden was tijdens een arheologische vondst. Deze pit heeft men blijkbaar ‘gezaaid’ en is tot ontkieming gekomen. Dat is een mooi beeld van een graankorrel. Zolang het niet in de aarde valt, komt het niet tot groei en zal het geen vrucht dragen! Als Jezus tot nu toe geleefd had en niet was gestorven dan had dat geen vrucht gegeven. Zolang wij niet ‘in de aarde willen vallen‘ en sterven aan ons zelf dragen we geen vrucht!

In de aarde!

Graankorrel in de aarde bewerkt

Een lege huls!

Ik heb ooit een keer een volgroeide korenhalm uit de grond getrokken om te kijken of er nog iets zichtbaar was van de oorspronkelijke graankorrel. Ik was best wel een beetje verbaasd! De korrel was nog steeds zichtbaar maar was niet meer dan een lege huls waardoor de wortels van de plant groeiden. Deze graankorrel werd in de aarde gestopt. Het begon te ontkiemen en het duurde een aantal maanden voordat de halm volgroeid met een share_1455099143045maximum aan vrucht! Dat speelde zich af boven de grond, maar zelf is het al die tijd in de donkere aarde geweest. Het werd niet gezien. Dit geeft  een prachtig beeld van een volgeling van Jezus. Veelal wordt het niet gezien. Het zwoegt en het ploetert geeft zichzelf helemaal leeg, offert zich op! Met als resultaat….? De vruchten.

Is Jezus zichtbaar door ons heen?

Gods zegen!

Jezus werd één van ons!

God de schepper en Zijn schepsel.

In het begin schiep God de hemel en de aarde en alles wat daarop is! Het meest bijzondere daarin is dat Hij de mens schiep naar zijn beeld. De mens kreeg daarmee een eigen wil om wel of niet te gehoorzamen aan God. De mens leefde in volle harmonie met God, totdat er een ‘kink in de kabel’ kwam! Hij had de mens gewaarschuwd: “Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.” De mens was ongehoorzaam en at van de vrucht. Ze zondigden tegen God! Het gevolg daarvan is dat alle mensen in zonde geboren zijn. Het laat zich duidelijk zien in de

wrongwayklein

De verkeerde weg!

wereld. In de Bijbel staat: “Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg 0p gegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. De mensen slaan walgelijke, gemene taal uit. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk gif.  Hun mond is vol vloeken en hatelijkheden. Zij staan meteen klaar om te doden; waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Zij houden geen rekening met God. Van enig ontzag voor Hem is geen sprake.”

Dit alles maakt dat alle mensen verloren zijn, vanwege hun zonden!

Romeinen 3:23 t/m 25

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen (zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft  Jezus Christus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren, verdragen om uiteindelijk (in deze tijd) te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Ook als blijkt dat Hij ieder mens, die door geloof bij Jezus hoort, in ere herstelt.

Jezus werd één van ons!

Onderstaand filmpje laat duidelijk zien wat hierboven is verwoord! Het spreekt voor zich!

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén