De oogst is rijp!

Blog van Hans Dam

Categorie: Evangelie

Geen grenzen aan Jezus macht!

Een vriend in Afghanistan!

Eerst wil ik nog even een paar weken terug… Ik kreeg via Facebook een Afghanistan Mapvriendschapsverzoek van een jongen uit Kabul Afghanistan. Normaal gesproken wijs ik zulke verzoeken af. Maar op één of andere manier was er iets van “doe maar.” Gelijk kreeg ik een messenger en begon hij wat tegen mij aan te kletsen over voetbal en dergelijke. Elk dag vragen we aan elkaar hoe het gaat. Op een gegeven dag gaf hij aan dat het niet zo goed met hem ging. Hij was namelijk geblesseerd geraakt aan zijn been en moest een week rusten. Ik heb toen een video gesprek met hem gehad en hem daarin gevraagd de hand op zijn knie te leggen en heb toen gebeden voor genezing. Na 3 keer bidden kon hij weer springen zonder pijn te voelen. Dit zag ik in beeld gebeuren! Heb hem daarna uitgelegd dat Jezus meer wil doen genezen maar ook wil bevrijden van zonde als we ons bekeren

kabul-skyline

God is ook werkzaam in Kabul!

tot hem. Ik stuur hem nu Bijbelteksten in het Perzisch . Bijvoorbeeld Joh. 3:16 of andere. Hij zei dat hij dit boek (Youversion online bible) zou gaan lezen. We bidden voor een aanraking met de Heilige Geest! Wordt misschien het eerste pinnetje in Afghanistan!

Kampen.

Na een prachtig weekend in Kampen, zit ik nu wat uit te rusten. Het was in de eerste plaats geweldig om te zien hoe, de meestal  jonge studenten, op een liefdevolle maar ook radicale wijze, onderwijs geven over hoe we in onze omgeving mensen kunnen bereiken met het evangelie.

Iets wat me bijzonder raakte!

1463984518783_imageVan alles wat ik gehoord heb is er in het bijzonder één tekst bijgebleven.

U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam. Ik draag u op van elkaar te houden. Ik ben daardoor meer gaan zien dat God in zijn goedheid ons en mij dus op het oog heeft gehad! En ons er op uit stuurt om blijvende vruchten voort te brengen. Wat betekent dat? Blijvende vrucht! Ik geloof dat het draait om de waarheid van het Woord daarin. Is dat wat wij verkondigen de volle waarheid van het Woord!? De vruchten die wij voortbrengen zijn die blijvend? Brengen we een halfslachtig evangelie? De Bijbel JewelBlueberryspreekt ook van de vrucht van de Geest. Het allereerste wat dan genoemd wordt is Liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Korinthe 13:2 staat; al hadden we al het geloof zodat we bergen konden verzetten en hadden de liefde niet, dan was ik niets! Goede vruchten voort brengen hangt samen met liefde en waarheid. Jezus spreekt over waarachtige bekering, doop in water en doop met de Heilige Geest. Als we dat mensen voorhouden zullen ze, als ze zich bekeren, daar ook in handelen!

Kickstart.

P60520-104448Na het onderwijs werd het ook gelijk in praktijk gebracht! 10 tallen mensen gingen  voor het eerst in hun leven  de straat op.  Spraken mensen aan en vroegen of ze misschien gebed nodig  hadden. Bij terugkomst waren er enorm veel getuigenissen! Ongeveer een tiental personen zijn gedoopt in de IJssel! Even een highlight van wat ik persoonlijk heb meegemaakt…. Over deze twee dagen mocht ik een aantal mensen  ‘kickstarten’. Zij P60521-141933die, op straat, nog nooit voor iemand gebeden hebben. Zo spraken we twee vrouwen aan, waarvan één een ‘frozen shoulder’ had. Haar arm kon ze niet hoger krijgen dan bijna horizontaal. Daarna zat het gewoon vast! Nadat we gebeden hadden bedankte ze ons en wilde weglopen. Maar we vroegen haar of ze even wilde testen of haar schouder nu los was. Met stomme verbazing zwaaide ze haar arm in een keer hoog in de lucht! De dame die bij haar stond had, vanwege een breuk in haar rug, erg veel klachten. Na gebed voelde ze dat er duidelijk verbetering kwam! Toen we hun vervolgens het evangelie wilden uitleggen, kwam er een vrouw naar ons toe, die op een afstandje alles had beluisterd en waargenomen. Ze was als medewerkster in een winkel even naar buiten gegaan om een sigaretje te roken. Vol verbazing en met P60521-194843respectvolle toon kwam ze naar ons toe en zei dat ze alles had gehoord en dacht; “ben benieuwd of dit ook gaat gebeuren…!” En zei toen, terwijl ze met haar arm rond draaide, “het gebeurde! Hoe kan dat!? We hebben haar mogen uitleggen dat Jezus onze ziekten heeft gedragen en meer dan dat, ook heeft geleden aan het kruis om ons te bevrijden van onze zonden! Ze bleek zelf ook flinke rugpijn te hebben. Na een kort gebed was de pijn volkomen weg! Wauw! Wauw! Wauw!; was haar reactie! Ze kende de verhalen van Jezus die ze als kind had gehoord. Maar dit…..? Hier wilde ze meer van weten! We hebben haar een DVD “The Last Reformation” gegeven en contactgegevens uitgewisseld. Blij ging ze weer aan het werk! God is goed! Voor verder info kijk op delaatstereformatie.nl

God voorziet!

Hoog tijd voor een update!

Het is al weer een flinke tijd geleden dat we iets hebben geschreven. Dat betekent niet dat we in de afgelopen tijd niets hebben meegemaakt! Integendeel! We willen een paar highlights met jullie delen!

Best even wennen!

Het wat best even wennen…. Na meer dan 40 jaar te hebben gewerkt bij Anteagroup (voorheen Oranjewoud), is het niet meer de wekker die om 3.45 uur afgaat om te vertrekken naar de 2e maasvlakte bij Rotterdam of Amsterdam, Alkmaar, maar uiteraard ook klussen dichter bij huis. We zijn in een heel ander ritme terecht gekomen. Het was de eerste periode ook best een beetje zoeken naar een juiste invulling van de dag! Maar in de loop van de tijd merkten we dat God voorziet. Er kwamen en komen steeds weer nieuwe mensen op onze weg, die we het blijde nieuws mochten vertellen of konden bemoedigen of aanmoedigen te arbeiden in het koninkrijk van God, zowel op straat of thuis.

Afscheidsfeestje Anteagroup.
IMG_0109

Gouden speld met 2 diamantjes!

17 februari j.l. hebben we, onder het genot van een buffetdiner, officieel afscheid genomen van Anteagroup. Het was een gezellig samenzijn met collega’s, oud collega’s en onze kinderen. Er zijn leuke herinneringen opgehaaldIMG_0092 en je kunt je voorstellen dat er wel best veel zijn. Hilarische, grappige, gevaarlijke momenten. Gelijktijdig met het afscheid werd ook nog een gouden speldje overhandigd ter ere van mijn veertigjarig jubileum op 1 mei 2015.

Highlights!

We zijn de afgelopen tijd nogal eens de straat op geweest. We hebben veel wonderen mogen zien. Veel goede gesprekken gehad, waarbij we de mensen mochten vertellen van het offer van onze Heer Jezus Christus. Voor een aantal mensen mochten we bidden of de Heilige Geest ze wilde aanraken. Hen wilde overtuigen van de waarheid van zijn Woord en wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat ze zich zouden bekeren van hun weg en Jezus mogen gaan volgen. Verschillende keren voelden ze zijn aanwezigheid. De één begon te huilen, weer een ander voelde een tinteling in het hele lichaam! Gods geest is aan het werk! Wij geloven dat ook dit een nawerking heeft bij deze mensen.

Wat ons het meest is bijgebleven!
Adrie en Martin

Martin en Adrie Holtrop

Een paar maand geleden kreeg ik contact met de familie Holtrop uit Zwijndrecht. Ze waren via internet in aanraking gekomen met ‘De laatste reformatie’ Ik heb de man ontmoet in een hotel in Emmen. Hij overnachtte daar vanwege werkzaamheden die hij in deze plaats moest uitvoeren. We hebben een geweldig gesprek gehad, waaruit bleek dat er een diep verlangen zit om Jezus te dienen en een discipel van Hem te zijn. Bij de vraag hoe wij dat dan doen…, bidden voor zieke mensen, heb ik voor hem gebeden. Hij bleek last van zijn rug en benen te hebben vanwege een ongeval. Hij had een aanmerkelijk beenlengte verschil en heb daarvoor gebeden om dit op te heffen. Genezing vond plaats! Later heb ik deze familie, vader, moeder, 2 dochters en een vriend, mogen kickstarten in Putten. Het was een bijzondere ervaring! Mirjam, de jongste dochter, had een leveraandoening. Een jonge vrouw vol passie en vertrouwen op God! De spreuk; “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over,” was op haar zeker van toepassing!

Genezing op straat!

Terwijl ik samen met één van de dochters een paar mensen aanspraak en vertelde, dat we regelmatig genezingen zien en mensen met krukken aankomen en zonder krukken weer verder gaan, sprak de man een dame aan die met krukken liep. Hij mocht voor haar bidden en ze bedankte hem en liep met krukken weer verder. Maar na een meter of tien pakte ze haar krukken op en draaide zich om met een verbaasd gezicht! De pijn was weg en ze was genezen! Wij allemaal blij natuurlijk!

Ernstig ziek!

Mirjam

Mirjam

Een week later kreeg ik van de familie te horen, dat Mirjam de jongste dochter, img207i.v.m. een darmperforatie, hals over kop naar het ziekenhuis is gegaan. De situatie bleek zeer ernstig! Een zware operatie is uitgevoerd. Er zijn verschillende keren mensen bij haar geweest om handen op te leggen en te bidden voor genezing. Oproepen gedaan via Facebook en andere media, om te bidden voor Mirjam. We hebben gehuild, gebeden voor een herscheppend wonder! Maar het gebeurde niet! 30 maart 2016 is Mirjam naar haar Heer gegaan. Haar gebed was altijd dat haar broers en zus tot

Desiree

Gebedsverhoring! Desiree gedoopt!

bekering mochten komen en gedoopt worden. Haar zus Desiree hebben we mogen dopen tijdens het kickstartweekend in Voorthuizen. En heel wonderlijk is dat de hele familie zaterdag 4 juni naar het kickstartweekend gaat op de Betteld te Zelhem! Het gebed wat Mirjam altijd heeft gebeden voor haar broers en zus is al gedeeltelijk verhoord en God zal het ook volledig verhoren! Met dit verhaal wil ik ook duidelijk maken dat gebeden ook wel eens niet verhoord worden. We hebben soms strijd! Het dubbele gevoel dat enerzijds God een gebed verhoord en anderzijds God zwijgt! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Maar we mogen zeker weten dat hij trouw is!

 

Bekeer je en laat je dopen!

We hebben een aantal mensen tot de Heer mogen leiden! Dit zijn voor ons de mooiste momenten! Mensen die zich bekeren van hun zondige weg, hun zonden belijden en Jezus willen volgen. Het gevolg daarvan is dat we ze mochten dopen, bevrijden van demonische machten en dopen met de Heilige Geest.

Marcel

Garrett, Louis, Fabian, Pieter, Marcel en Ik

We merken hoe belangrijk het kan zijn om een persoon van vrede te vinden. Zo’n dikke twee maand geleden kwam een man tot bekering, werd gedoopt in water en met de HG! Inmiddels heeft zijn vrouw, die al bekeerd was, zich laten dopen! Deze man heeft een vriend (Marcel) die bezig was met allerlei oosterse religies, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme. We hebben hem het evangelie uitgelegd en hij bekeerde zich. We hebben hem gedoopt in een badkuip, gebeden voor bevrijding en de doop met de HG. Toen hij thuis kwam heeft hij zijn Boeddha beelden in de container geknikkerd. Later heeft hij een hele serie boeken, met oosterse religieuze inhoud, ook weggedaan. Hoe mooi is het dat de Geest werkt in levens van mensen! Dit laat ook zien dat een persoon van vrede met al zijn contacten, leidt tot andere personen die de Heer leren kennen!

Op zoek naar Reiki!

Een maand geleden kreeg ik contact met een stel die enorm in de problemen zaten. Totaal vastgelopen door drank en gokverslaving zagen ze geen uitkomst meer en zijn op zoek gegaan naar hulp. Ze meenden dit te kunnen vinden in Reiki. Dus wat deden ze…. ze gingen zoeken op internet en zochten op het woord ‘Reiki’ en kwamen terecht bij een YouTube filmpje waarop een Reiki meesteres tot bekering Clifton en Alichakwam! Ze waren er beide van overtuigd dat dit de waarheid was en wilden daar meer van weten. Hoe wonderlijk is het dat God hen leidt naar een dergelijk filmpje! Ze vroegen of ze langs mochten komen, ze waren nieuwsgierig geworden! We hebben hun het evangelie verteld en het visueel duidelijk gemaakt met behulp van wat bekers en een kan met water! Ze begrepen waar het om ging! Bekeer je en laat je dopen, opdat je zonden vergeven worden! Zonder hun dat voor te zeggen spraken ze het allebei uit tot God! ze bekeerden zich en beleden hun zonden onder tranen! Wat mooi om dat mee te maken! We hebben ze gedoopt in een container die we speciaal voor dat doel al eerder cadeau hebben gekregen!  Hoe Goed is God!

Gedoopt in de oude Rijn!
doop

Gedoopt in de Oude Rijn

Sinds een dikke maand heb ik contact met een jongeman van 16 á 17 jaar. Hij heeft een leven achter de rug waar hij erg veel moeite mee had. Ruim een half jaar geleden heeft hij zich bekeerd en kreeg een verlangen om gedoopt te worden in water en Geest. Hij had een wereld aan vragen! uiteindelijk leidde het er toe dat hij zich wilde laten dopen. We hebben een afspraak gemaakt en hem in de Oude Rijn gedoopt op grond van zijn getuigenis. Vervolgens gedoopt met de Heilige

Tekst Steen voor brood

God geeft goede gaven!

Geest! Het was een geweldig moment! ’s Avonds app-te hij me of ik zeker wist dat hij gedoopt was met de Heilige Geest, omdat hij nog niet in tongen kon bidden. Ik had hem verzekerd dat hij in de HG was gedoopt. Jezus zegt immers; “Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede

gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Lukas 11: 10

Whatsapp Bram

Tranen van blijdschap!

t/m 13) Tien minuten later stuurt hij me een berichtje! “HANS. Ik ging hartstochtelijk bidden en sprak in tongen!”  Wow! Hoe mooi is dat! God is trouw en zijn Woord is waarheid! Het mooie van discipelschap is, dat hij a.s. vrijdag een meisje van dezelfde leeftijd gaat dopen! Dit is wat de Bijbel ons leert! Wat denken jullie hoe het gegaan is met de 3000 bekeerlingen uit Handelingen Hfst. 2? Ik geloof dat de pasgedoopten de anderen doopten! Een sneeuwbaleffect! Dat is hoe ik het graag zie!

Kickstartweekend Vlissingen.

Vorig weekend een “Kickstart” seminar gehad in Vlissingen! Het was een geweldig Vlissingen autoweekend waarin we onderwijs gegeven hebben aan ca. 50 mensen, uit verschillende gemeenten en mochten kickstarten! De mensen die gekickstart zijn, zijn gelijk door gegaan met het brengen van het blijde evangelie van het koninkrijk Gods! Vol passie zijn ze bezig en hebben alweer plannen om een vervolg er aan te geven! Weer een flinke groep kickstarten. Vlissingen en Middelburg…. bereidt je er maar op voor! Een heel bijzonder moment was dat we een joodse man, Ja’akov genaamd, hebben gedoopt. Op achttienjarige Vlissingen5leeftijd heeft hij zich laten dopen. Maar heeft gewoon weer zijn oude leven opgepakt en alles gedaan wat God verboden heeft! Hij heeft zich daar op latere leeftijd van bekeerd en vroeg zich dus af of hij opnieuw gedoopt moest worden. Aangezien de Bijbel zegt; “Bekeer je en laat je dopen”, hebben we geadviseerd om dit toch opnieuw te laten doen. Immers de eerste doop heeft geen enkele betekenis voor hem gehad! We hebben hem gedoopt, vrij gezet en gedoopt met de Heilige Geest. Een paar dagen later hoorden we van zijn vrouw, dat zij een heel andere man had gekregen! Zie wat een krachtig werk de Heilige Geest doet in levens van mensen! Halleluja!

Kickstart Apeldoorn.
Apeldoorn Kickstart

In vuur en vlam voor Jezus!

Afgelopen weekend hebben we (Hidde Akkerman en ik) een familie gekickstart in Apeldoorn. ’s Morgens wat onderwijs gegeven en ’s middags de straat op gegaan. Het was een mooie dag, verschillende genezingen gezien en mensen mogen vertellen van de Heer Jezus. Degene die we mochten kickstarten komen allemaal uit een gereformeerde gemeente. Hebben zich bijna allemaal laten dopen en staan in vuur en vlam voor Jezus! God gaat nog een groot werk doen door deze mensen!

Paasdagen.

Met de paasdagen zijn we gezellig bij elkaarfamiliediner geweest met alle kinderen en P60327-152750 (1)kleinkinderen. Het was een prachtige dag waar we van elkaar mochten genieten! Samen een smakelijke maaltijd gehad, een heerlijk stuk gelopen in de schitterende natuur direct achter ons huis! Het was genieten!

 

 

 

 

 

 

Jezus werd één van ons!

God de schepper en Zijn schepsel.

In het begin schiep God de hemel en de aarde en alles wat daarop is! Het meest bijzondere daarin is dat Hij de mens schiep naar zijn beeld. De mens kreeg daarmee een eigen wil om wel of niet te gehoorzamen aan God. De mens leefde in volle harmonie met God, totdat er een ‘kink in de kabel’ kwam! Hij had de mens gewaarschuwd: “Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.” De mens was ongehoorzaam en at van de vrucht. Ze zondigden tegen God! Het gevolg daarvan is dat alle mensen in zonde geboren zijn. Het laat zich duidelijk zien in de

wrongwayklein

De verkeerde weg!

wereld. In de Bijbel staat: “Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Er is niemand verstandig. Er is niemand die echt zijn best doet om God te vinden. Alle mensen hebben zich van God afgekeerd; zij zijn met elkaar de verkeerde weg 0p gegaan! Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. De mensen slaan walgelijke, gemene taal uit. Zij gebruiken hun tong voor leugen en bedrog. Hun lippen spuwen dodelijk gif.  Hun mond is vol vloeken en hatelijkheden. Zij staan meteen klaar om te doden; waar zij geweest zijn, laten zij een spoor van verwoesting en ellende achter. Zij weten niet hoe zij in vrede moeten leven. Zij houden geen rekening met God. Van enig ontzag voor Hem is geen sprake.”

Dit alles maakt dat alle mensen verloren zijn, vanwege hun zonden!

Romeinen 3:23 t/m 25

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. Maar God is zo goed en vergevend hen weer aan te nemen (zonder dat het hun iets kost en zonder dat zij het hebben verdiend) omdat Jezus Christus hen uit de greep van de zonde heeft bevrijd. God heeft  Jezus Christus gegeven als verzoeningsoffer. Door Zijn bloed zal de mens, wanneer hij gelooft, Gods rechtvaardigheid ontdekken. God heeft namelijk de zonden die eerder gepleegd waren, verdragen om uiteindelijk (in deze tijd) te laten zien hoe rechtvaardig Hij is. Ook als blijkt dat Hij ieder mens, die door geloof bij Jezus hoort, in ere herstelt.

Jezus werd één van ons!

Onderstaand filmpje laat duidelijk zien wat hierboven is verwoord! Het spreekt voor zich!

God voorziet!

Ik wil graag iets met u delen. Ik was de afgelopen dagen wat aan het mijmeren, over allerlei dingen die ik heb meegemaakt tijdens de periode als landmeter. Er komen dan allerlei herinneringen naar boven, spannende, levensbedreigende, gevaarlijke, maar ook vaak leuke momenten. Ik voel (ervaar) dan opnieuw weer de spanning, angst en vaak ontzettend veel plezier!

Werken op het Wad.

img181

Een enorme spuitlans.

img182

Geul graven met kranen.

Het is al flink wat jaren geleden dat ik als hydrograaf werkzaam was op de Waddenzee. Er moest een waterleiding aangelegd worden tussen Holwerd en Ameland. Het waren lange dagen en hele onregelmatige werktijden. Tijdens eb moesten we de aslijn van de te leggen leiding uitzetten, tijdens vloed werd met een enorme spuitlans de geul gespoten en gelijktijdig werd de leiding er ingelaten. Deze techniek kon alleen toegepast worden op de plaatsten waar tijdens de vloed voldoende water stond om het legschip drijvende te houden. Daar waar dat niet kon, werd naderhand met kranen een geul gegraven en de leiding daar ingelegd.

Dit bord kan ons misschien wel van pas komen!
Foto wad.

Niemand in de verste verte!

Aan het eind van het hele project, toen de aannemer met al het materiaal al was vertrokken, moest ik samen met m’n meetassistent een laatste stukje leiding inmeten op de kwelders bij Holwerd. Circa 2 kilometer uit de kust was nog een stuk leiding in een gegraven geul gelegd en vervolgens weer toegedekt met aarde. We moesten er voor zorgen dat we tijdens laag water de meting konden uitvoeren. Bij hoog water zou er circa 70 cm water staan. Gekleed met een waadbroek, regenjas en bepakt animaatjes-verkeersborden-26576met instrumentarium liepen we over de dijk richting het wad. Met dat we de dijk wilden oversteken zag ik een verkeersbord, “verboden voor alle verkeer” liggen. Ik zeg tegen m’n meetassistent; ‘dit bord kunnen we misschien nog wel gebruiken’. We hebben er een touwtje aangeknoopt en achter ons aangesleept richting de werkplek. Het was een eind baggeren door de drek van de kwelders.

 

Vast gezogen in de modder!
img180

In betere omstandigheden.

Op de plek aangekomen moesten we met een prikstang in de bodem prikken om te bepalen waar precies de leiding lag. Op een gegeven moment zakte mijn collega in de modder weg. Eerst tot aan de knieën. Hij probeerde eruit te komen, maar de modder zoog hem vast! Des te meer hij probeerde zich eruit te wurmen, des te verder zakte hij weg in de blubber. Het ging allemaal zo lang door, dat de situatie penibel werd, hij zakte tot aan z’n kin weg! Ik kon niet bij hem komen, want dan zouden we beide in die situatie terecht komen. Toch was ik de enige die hem kon helpen. Geen telefoon of radio, alleen wij tweeën eenzaam op het wad! Het tij was al gekeerd en we zagen het water, op afstand, al langzaam op ons af komen! Tussentijds had ik geprobeerd het verkeersbord wat naar hem toe schuiven en er op te klauteren. Ik zou immers door dat bord wat extra draagkracht kunnen creëren. Het ging allemaal heel moeizaam en de tijd begon echt te dringen. Zodanig dat mijn collega angstig werd

UIt de modder getrokken

De blubber tot aan de oren!

en in paniek raakte en dus nog verder weg zakte! Voor het eerst in mijn leven zag ik doodsangst in de ogen van iemand. Op dat bord klauteren was geen optie meer, dat lukte gewoon niet. Dus stapte ik, rekening houdend, dat ik vaste grond onder mijn voeten hield, met dat bord voor me uit naar hem toe. Door het grote draagvlak van het bord had ik extra steun. Uiteindelijk kon ik de hand van m’n collega pakken. Met de extra steun die ik had van het bord en de vaste bodem onder mijn voeten, kon ik wat meer kracht zetten en hem heel langzaam, stukje bij beetje naar mij toe trekken. Uiteindelijk lukte het ons net op tijd weer los te komen.

 

Voorzienigheid!

Achteraf vraag ik me wel eens af, wat er gebeurd zou zijn als ik dat bord niet had meegenomen? Zonder dat bord zou ik onvoldoende steun hebben gehad om mijn collega uit de modder te trekken. Hulp halen was ook geen optie. Want in de wijde omgeving was geen mens te bekennen! Het zou absoluut te veel tijd vergen. Het water kwam op en 20 cm water was voldoende om mijn collega te doen verdrinken! Ik zie het echt als een voorzienigheid van God dat we op de plek waar we de dijk overstaken dat bord zagen liggen! Ik heb in al die veertig jaar niet meer zo ’n bord langs de weg zien liggen! God is goed!

Een andere vraag….

Had mijn collega zichzelf kunnen redden uit deze benarde situatie? Het antwoord is duidelijk nee! Des te meer hij pogingen deed om zich te ontworstelen uit de modder, des te verder zakte hij weg in diepte….. de enige manier om er uit te komen was hulp van buitenaf!

Het doet me ergens anders aan denken! In de Bijbel staat ook van iemand geschreven dat Hij gezonken was in grondeloze modder, waar je niet kunt staan. zelf zo diep dat hij kopje onder ging. Die persoon is niemand minder dan Jezus, Zoon van God! Ik ben zelf ooit een keer van de verdrinkingsdood gered en weet hoe het voelt als je onder water bent en naar adem snakt. Het maakt je benauwd. Je slaat om je heen en je ziet geen uitweg! Deze profetische woorden in psalm 62 beschrijven het zelfde gevoel! Jezus heeft het allemaal ervaren. De vraag is… waarom?

De mens in de macht van de zonde.
Aarde vauit Heelal

God sprak en het was er!

Toen God de Hemel en de aarde schiep, was het op de zesde dag dat Hij de mens maakte. Hij maakte hen naar het evenbeeld van Hemzelf en de mens leefde in volledige harmonie met God. Hij maakte de mens zodanig, dat hij volledige vrijheid had om eigen keuzes te maken. Dus een mens is geen robot die bestuurd wordt door God, maar kan zelf ervoor kiezen God lief te hebben, te gehoorzamen of niet. God had één gebod gegeven. In de hof stond een boom, waarvan ze de vrucht niet mochten eten. Als ze dat wel deden zouden ze sterven. De mens besloot om niet te gehoorzamen en ging in feite z’n eigen weg! De relatie tussen God en mens werd verbroken door ongehoorzaamheid aan God. Ze keerden God de rug toe en gingen hun eigen gang. Ze werden zelfzuchtig en

Eenzaamheid

Kijk eens naar jezelf

dachten het zelf te kunnen regelen. Door deze beslissing hebben wij een zondige natuur ontvangen. En inderdaad…. je hoeft maar om je heen te kijken en we zien het overal. En als we naar onszelf kijken en eerlijk zijn….? Zijn we in meer of mindere mate allemaal niet zelfzuchtig, leugenachtig, bedriegers, dieven enzovoort? Het gevolg van dit alles is dat we moeten sterven en in de bijbel staat dat we daarna zullen worden geoordeeld. Zonder Jezus zal dat leiden tot de hel! Het lijkt een uitzichtloze situatie die we zelf hebben veroorzaakt! Ver van God verwijderd! Je zou kunnen zeggen dat we zo onze eigen modderpoel gecreëerd hebben!

 

Bestaat God?

Ellende in de wereld.

Sneeuwkristal2

God laat zich zien in de schepping!

Er zijn mensen die interesseert het niet, omdat ze niet geloven dat God bestaat. Ik kom vaak mensen op straat tegen die zeggen “Ik heb hem nog nooit gezien!” of “als er dan een God is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld!”  Let op! God heeft gezegd: “Heb je naaste net zo lief als jezelf!” Stel dat iedereen dat zou doen? Zou er dan ellende op de wereld zijn? Hieruit blijkt weer de ongehoorzaamheid aan God. De andere reden ‘ik heb hem nog nooit gezien?’ Het mag toch duidelijk zijn, dat als je iemand niet ziet, dat hij ook niet zou bestaan? Het kan zijn dat je iemand ontmoet waarover je al veel gehoord hebt! Tijdens zo’n bezoek kom je tot ontdekking wat voor persoon dat is. Zo is het ook met God. Je kunt een ontmoeting met God hebben en ontdekking wie hij is! God laat zich zien in zijn schepping! Ooit wel eens gelet op bijvoorbeeld de vorm van een ijskristal? Net als alle miljarden mensen, is er niet één gelijk! Ik zou evenzo goed duizenden andere voorbeelden kunnen  noemen, die de grootheid van God laten zien! In de Bijbel staat dat God zich zichtbaar maakt in Zijn schepping. God zegt ook, dat als je Hem zoekt, Hij zich laat vinden. God is geen speld in een hooiberg! Het is zelfs zo, dat God jou zoekt! De vraag is; hoe heeft God daar blijk van gegeven?

 

God gaf Zijn Zoon!
van God af gekeerd

God afwijzen.

Ondanks het feit dat we God de rug toegekeerd hebben, we het totaal verbeurd hebben en we onze eigen modderpoel gecreëerd hebben, deed God iets heel bijzonders! Hij stuurde Jezus Zijn zoon naar deze aarde. Hij werd geboren als mens en werd dus net zo als één van ons. Hij leefde als volmaakt persoon en deed precies wat God de Vader van Hem verwachtte. Hij voorzag de mensen van eten als het nodig was. Hij genas de verlamden, kreupelen, blinden, doven en noem maar op! Hij had zijn naaste even lief als zichzelf. Ondanks dit feit, hadden veel mensen toch een hekel aan Hem, omdat hij ook iemand was die niet om de waarheid heen draaide. Hij bracht aan het licht wat verborgen was! Dat leidde ertoe dat Hij, in feite onterecht werd Jezus kruisveroordeeld en de zwaarste straf kreeg die er maar denkbaar was. Hij werd daarom mishandeld, geslagen geschopt, gegeseld tot bloedens toe, als een moordenaar aan een kruis gespijkerd. Hij werd als onschuldige schuldig gemaakt, beladen met zonde die Hij niet gedaan had. En God liet het allemaal gebeuren. Het was in het verre verleden allemaal al voorspeld. God wilde dat hij de zonde van de wereld zou dragen. In feite werd hij beladen met onze zonden!

Hij kwam bij ons in de blubber staan.
helpende hand

Grijp die hand!

Het mooie van alles is dat God een middel gaf waardoor wij bevrijd kunnen worden van onze zonden en vergeving kunnen ontvangen. Nu weet ik dat elk voorbeeld tekort schiet, met betrekking tot het werk wat Jezus heeft gedaan. Maar soms kan een voorbeeld dat begrijpelijker maken. Toen mijn collega in de drek was weggezonken was er op dat moment maar één middel om hem te bevrijden uit zijn benarde situatie. Ik moest zelf naar hem toekomen om hem er uit te trekken! Ik moest me vuil maken, in de drek te gaan staan. Zo kwam ook Jezus naar ons toe en ging naast ons in de blubber staan. Hij werd bevuild met met onze zonden. Hij was het enige middel om ons te bevrijden en weer terug te brengen tot God. Mijn collega moest mijn hand vastgrijpen zodat ik hem er uit kon trekken! Als je bevrijdt wil worden uit de drek van de zonde, dan mag je weten dat Jezus jou de reddende hand aanbied. Hij is de enige die je kan bevrijden. Alle mensen bevinden zich in feite in de zelfde situatie en kunnen zichzelf niet bevrijden. Jezus kwam van buitenaf en kwam naast je staan en strekt zijn hand naar je uit!

Pak die hand!

Als je dat wel zou willen, pak dan die hand vast! Het is een stap van geloof. Petrus sprak tot de menigte en zei: bekeer je van je zonden en laat je dopen, opdat je vergeving van zonden mag ontvangen! Het bloed van Jezus reinigt ons van zonden! Je kunt die hand aanpakken door het volgende gebed met je hele hart uit te spreken:

vergevingHere God, ik erken dat ik gezondigd heb en mijzelf in deze drek van zonde heb gemanoeuvreerd. Ik heb vergeving nodig. Ik geloof dat Jezus Christus in mijn plaats stierf, dat Hij de straf van mijn zonden aan het kruis op zich nam. Ik wil mijn zonden aan U belijden, mij daarvan bekeren en laten dopen! Ik grijp met beide handen de verlossing aan die Jezus mij aanbiedt. Ik geef me volkomen over aan U, Heer Jezus. Ik wil U liefhebben, volgen en gehoorzamen. Wilt U mij vullen met de heilige Geest om mij te helpen een volgeling van Jezus te worden? Dank U Heer, dat U mijn gebed verhoort. In Jezus naam. 

God heeft voorzien!

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén