De oogst is rijp!

Blog van Hans Dam

Categorie: Overdenking

Jezus volgen op Twitter?

Jezus volgen!

Het volgen van Jezus, dat is wat me de laatste tijd bezig heeft gehouden. Op welke manier volg ik Jezus? Er zijn miljoenen mensen die zeggen Jezus te volgen, maar is dat wel het volgen wat Jezus bedoelt? Wat verteld de Bijbel daarover? In de Bijbel zie je dat men Jezus om verschillende redenen volgt. Zo laten meerdere verhalen zien dat er massa’s mensen waren die Jezus volgden om de wonderen die hij verrichtte.

 

Jezus geneest

Jezus volgen om de wonderen die Hij verrichtte.

Zoals in Johannes 6:2 staat beschreven: “En Hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen, die Hij aan de zieken verrichtte.” Je mag rustig stellen dat de mensen er versteld van stonden van wat Jezus zoal deed. Het was geen enkeling die genezen werd. Tot ver in Syrië bereikte de mensen het nieuws over de wonderen die Jezus allemaal verrichtte! De mensen kwamen van alle kanten, van heinde en ver en brachten ze zieke mensen bij Jezus. En wat deed Jezus? Hij genas ze allemaal! “Mattheüs 4:24 Het nieuws over Zijn daden ging door het hele land en bereikte zelfs heel Syrië. Van alle kanten werden ernstig zieke mensen bij Hem gebracht. Sommigen hadden boze geesten, anderen leden aan vallende ziekte. Weer anderen waren verlamd. Maar wat zij ook hadden, Hij genas hen allemaal.” Ook waren er mensen die Jezus volgden om er letterlijk en figuurlijk beter van te worden. Zo verteld een verhaal dat de mensen zo dicht mogelijk bij Jezus wilden komen, omdat er kracht van Hem uitging. Één enkele aanraking was genoeg om genezing te ontvangen! In Lucas 17:11 t/m 19 staat een verhaal van 10 melaatse mannen. Ze smeekten Jezus “Meester, heb medelijden met ons!” Jezus gaf ze opdracht om naar de priester te gaan om te laten zien dat ze genezen waren. Onderweg naar de tempel zagen ze tot hun grote verbazing dat er genezing plaats vond! En wat gebeurde er….? Er was

Jezus en de broden

Jezus volgen vanwege de broden die ze gegeten hadden

maar één die terug ging naar Jezus. Juichend van blijdschap kwam hij Jezus tegemoet en zei: “Wat is God goed! Ik ben genezen!” Uit dankbaarheid viel hij languit voor Jezus neer, met zijn hoofd in het stof! Waar waren de andere negen? Ze hebben er blijkbaar alleen maar hun eigen voordeel uit willen halen. Dat was hun wel genoeg! Zo waren er ook drommen mensen die Jezus alleen maar volgden vanwege de broden die Jezus vermenigvuldigde en waarvan zij, totdat ze helemaal verzadigd waren, gegeten hadden. Jezus sprak hun daarop aan!

 

Hoe kunnen we dit plaatsen in deze tijd?
share_1454657802955

De grote opdracht!

Vandaag de dag zijn er ook genoeg mensen die een ervaring met God hebben gehad! Als we gaan evangeliseren op straat komt het ook regelmatig voor dat we voor mensen mogen bidden om genezing en er zijn nog al wat die dan ook genezing ontvangen. Vervolgens willen we graag vertellen dat Jezus veel meer gedaan heeft dan alleen dat! We willen ze wijzen op het offer van Jezus! Hij wil ons bevrijden van zonde en ons in het reine met God brengen! Dat ze tot discipelen van Jezus gemaakt worden!

Toch zijn er dan mensen die ondanks dat er er wonder aan hun gebeurd is, daar niets van willen weten. Een voorbeeld? Ik heb ruim een jaar geleden een keer gebeden voor een vrouw in een scootmobiel. Ze kon nog niet een halve minuut in de stoel zitten of ze moest zich weer verzetten, anders verging ze van de rugpijn! Ze had kunstknieën, kon maar een paar meter lopen vanwege de pijn die ze dan kreeg. Na gebed was dat allemaal verdwenen. Ze was totaal overrompeld door wat er gebeurde. Ik had haar nummer gekregen en probeerde haar een tijdje daarna te bereiken. Ze nam niet op. Toen ik een paar maand later haar belde via mijn vaste telefoon nam ze op! (nummerherkenning?) Enfin…., ik vroeg hoe het met haar ging. Het ging goed met haar zei ze. Ik wilde haar daarna uitleggen dat Jezus veel meer wil doen, dan haar alleen genezen. Hij wil ook genezing van de ziel geven. Maar kreeg zelfs de kans niet daartoe! Ze zei: “Het maakt me niet uit wie mij genezen heeft, of Jezus of jij dat nu gedaan hebt…! Einde gesprek….! Negen van de tien kwamen niet terug!

Jezus volgen op Twitter of Facebook!

Twitter

Jezus volgen op Twitter?

Ook wij als gelovigen volgen Jezus op de voet. We verslinden allerlei boeken met verhalen van mensen die uitgestapt zijn in geloof en de meest fantastische wonderlijk dingen beleefd hebben. We zijn diep onder de indruk. Ik denk als Jezus nu zou leven, zouden we Hem zeker volgen op Facebook of Twitter. Waarschijnlijk zou Hij zelf hands-lifted-in-worshipgeen account hebben, maar de omstanders zouden het ene wonder na de andere plaatsen! We lezen stapels boeken over de wederkomst van Christus, de eindtijd, onderwijs en het leven met Jezus. Allemaal prachtige en leerzame boeken en goed om te lezen! We gaan elke zondag naar de kerk en prijzen de Heer en horen een inspirerende preek. En heel veel van die mensen zullen zeggen: ik ben een discipel van Jezus. Maar de vraag die bij me opkomt is…., volgen we daarmee Jezus?

De graankorrel in de aarde!

th (1)

De Bijbel geeft antwoord!

Om die vraag te beantwoorden moeten we natuurlijk terug gaan naar de Bijbel en lezen wat Jezus zelf daarvan zegt! Hier valt natuurlijk veel over te zeggen. Maar ik hoop dat ik dit wat duidelijk kan maken met een voorval in de Bijbel waarin een paar grieken bij Filippus, een discipel van Jezus, kwamen en hem vroegen: “Wij willen Jezus wel zien!” (Johannes 12:20 t/m 29). Filippus vertelde dat aan Andreas en samen gingen ze naar Jezus. Ik

1 grain-of-wheat-pan-foto

Niet in de grond betekent geen vrucht!

neem aan, dat ze vol enthousiasme bij Jezus kwamen om Hem het nieuws te vertellen! Maar het valt me op dat Jezus een opmerkelijk antwoord geeft! Tegen de verwachting in zegt Hij niet…“laat ze maar komen en een tijdje meelopen.”  Zodat ze kunnen zien en ervaren wie Jezus is. Ze hadden de wonderen kunnen zien die Hij gedaan zou hebben. Maar dat gebeurde niet! Let op! Hij zegt…: “Het is nu zover dat Ik de hoogste eer en heerlijkheid zal ontvangen. Wat ik jullie zeg is de waarheid: Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven; anders blijft het gewoon een graankorrel!” Wat hier gezegd wordt heeft alle logica in zich…., maar in de context moeten we ons toch even achter de

lightstock_65946_small_user_179504

Gespijkerd aan het hout!

oren krabben! Wat bedoeld Hij daar nu mee?! Hij vervolgd te zeggen: “Als zij sterft, brengt zij veel vrucht voort. Wie zijn leven liefheeft, raakt het kwijt. Maar wie zijn leven in deze wereld niet liefheeft, krijgt eeuwig leven!” Hij vergelijkt dus het leven met een graankorrel! En in eerste instantie doelt Hij op het leven wat Hij zelf zou afleggen, door zich te laten spijkeren aan een kruis. Hij moest sterven, begraven worden en op de derde dag weer opstaan. Dit alles om vrucht te dragen voor God de Vader. Het was dus totale overgave aan de opdracht die Hij gekregen had van de

P60205-123945

Hij werd angstig!

Vader! En dat moment was heel dichtbij gekomen! En met dat Hij dit overdenkt, weet Hij wat Hem allemaal zou overkomen en zegt dan: “Ik ben erg bang en weet niet wat ik moet zeggen. Moet ik zeggen ‘Vader bevrijd Mij van wat Mij te wachten staat’? Nee! Want juist daarvoor ben ik gekomen! Vader verheerlijk uw naam!Hij was gekomen in opdracht van de Vader, opdat de naam van de Vader verheerlijkt zou worden!

 

Maar nu kom ik tot het punt wat ik duidelijk wil maken…, want het gaat nog steeds om het antwoord van Jezus op de vraag; “Wij willen Jezus wel zien”!  In eerste instantie doelde Hij op Zijn te volbrengen werk. Maar in tweede instantie doelde Hij op Zijn Discipelen, ofwel op ons als gelovigen.

Want Hij zegt tussendoor…“Als iemand mij wil dienen zal hij Mij moeten volgen!

th (3)

Dienen is Jezus volgen!

En waar Ik ben, zal ook mijn dienaar zijn! En als iemand Mij dient, de Vader zal Hem eren”. Jezus staat op het punt om overgeleverd te worden aan zijn tegenstanders. En draagt Zijn discipelen op om Hem te dienen, wat alleen kan door Hem te volgen! Hij geeft in feite het stokje door aan zijn discipelen en dus ook aan ons als dienaren van Hem. Hij wijst hun op hun verantwoordelijkheid. Voor hun is het ook mogelijk om Jezus te laten zien! Immers als we Jezus volgen, zal Hij door ons heen zichtbaar worden.

Er was eens een keer en straatprediker die met veel enthousiasme vertelde wie Jezus was. Zijn goedheid en liefde. De zorg voor andere mensen de wonderen die Hij verrichtte. Plotseling riep iemand uit het publiek: “die man waar jij het over hebt, die ken ik! Hij woont bij ons in de straat!” Duidelijk een volgeling van Jezus dus!

th (2)

Als de graankorrel in de aarde valt.

Ook in deze tijd zal Jezus gezien worden als wij Hem werkelijk dienen! Dat volgen van Jezus uit zich in het sterven aan ons zelf. Mijn eigen ik moet sterven. Net als een graankorrel die in de aarde valt. Als we aan ons zelf willen sterven, zal ook daarin de Vader in de Zoon verheerlijkt (gezien) worden! Betekent dat wij dan ook aan een kruis moeten sterven? Nee…. Jezus maakt dat duidelijk in Johannes 13:36 t/m 38. Hij had een uniek werk te volbrengen. Die niemand anders kon doen , dan hij alleen! Voor de rest horen we Hem dus te volgen en te doen wat Hij ook gedaan heeft. We kunnen hieruit concluderen dat Jezus volgen niet betekent dat we alles bijhouden welke werken Hij gedaan heeft. Op zich kunnen we daardoor aangemoedigd worden. Maar als het niet daadwerkelijk leidt tot het volgen van Jezus is het zinloos!

Dadelpit_2000 jaar ontkiemt

De graankorrel moet vallen!

Als de graankorrel niet in de aarde valt draagt het geen vrucht. Ik las ooit een keer een klein stukje in een krant over een 2000 jaar oude pit van een dadelpalm, die gevonden was tijdens een arheologische vondst. Deze pit heeft men blijkbaar ‘gezaaid’ en is tot ontkieming gekomen. Dat is een mooi beeld van een graankorrel. Zolang het niet in de aarde valt, komt het niet tot groei en zal het geen vrucht dragen! Als Jezus tot nu toe geleefd had en niet was gestorven dan had dat geen vrucht gegeven. Zolang wij niet ‘in de aarde willen vallen‘ en sterven aan ons zelf dragen we geen vrucht!

In de aarde!

Graankorrel in de aarde bewerkt

Een lege huls!

Ik heb ooit een keer een volgroeide korenhalm uit de grond getrokken om te kijken of er nog iets zichtbaar was van de oorspronkelijke graankorrel. Ik was best wel een beetje verbaasd! De korrel was nog steeds zichtbaar maar was niet meer dan een lege huls waardoor de wortels van de plant groeiden. Deze graankorrel werd in de aarde gestopt. Het begon te ontkiemen en het duurde een aantal maanden voordat de halm volgroeid met een share_1455099143045maximum aan vrucht! Dat speelde zich af boven de grond, maar zelf is het al die tijd in de donkere aarde geweest. Het werd niet gezien. Dit geeft  een prachtig beeld van een volgeling van Jezus. Veelal wordt het niet gezien. Het zwoegt en het ploetert geeft zichzelf helemaal leeg, offert zich op! Met als resultaat….? De vruchten.

Is Jezus zichtbaar door ons heen?

Gods zegen!

God voorziet!

Ik wil graag iets met u delen. Ik was de afgelopen dagen wat aan het mijmeren, over allerlei dingen die ik heb meegemaakt tijdens de periode als landmeter. Er komen dan allerlei herinneringen naar boven, spannende, levensbedreigende, gevaarlijke, maar ook vaak leuke momenten. Ik voel (ervaar) dan opnieuw weer de spanning, angst en vaak ontzettend veel plezier!

Werken op het Wad.

img181

Een enorme spuitlans.

img182

Geul graven met kranen.

Het is al flink wat jaren geleden dat ik als hydrograaf werkzaam was op de Waddenzee. Er moest een waterleiding aangelegd worden tussen Holwerd en Ameland. Het waren lange dagen en hele onregelmatige werktijden. Tijdens eb moesten we de aslijn van de te leggen leiding uitzetten, tijdens vloed werd met een enorme spuitlans de geul gespoten en gelijktijdig werd de leiding er ingelaten. Deze techniek kon alleen toegepast worden op de plaatsten waar tijdens de vloed voldoende water stond om het legschip drijvende te houden. Daar waar dat niet kon, werd naderhand met kranen een geul gegraven en de leiding daar ingelegd.

Dit bord kan ons misschien wel van pas komen!
Foto wad.

Niemand in de verste verte!

Aan het eind van het hele project, toen de aannemer met al het materiaal al was vertrokken, moest ik samen met m’n meetassistent een laatste stukje leiding inmeten op de kwelders bij Holwerd. Circa 2 kilometer uit de kust was nog een stuk leiding in een gegraven geul gelegd en vervolgens weer toegedekt met aarde. We moesten er voor zorgen dat we tijdens laag water de meting konden uitvoeren. Bij hoog water zou er circa 70 cm water staan. Gekleed met een waadbroek, regenjas en bepakt animaatjes-verkeersborden-26576met instrumentarium liepen we over de dijk richting het wad. Met dat we de dijk wilden oversteken zag ik een verkeersbord, “verboden voor alle verkeer” liggen. Ik zeg tegen m’n meetassistent; ‘dit bord kunnen we misschien nog wel gebruiken’. We hebben er een touwtje aangeknoopt en achter ons aangesleept richting de werkplek. Het was een eind baggeren door de drek van de kwelders.

 

Vast gezogen in de modder!
img180

In betere omstandigheden.

Op de plek aangekomen moesten we met een prikstang in de bodem prikken om te bepalen waar precies de leiding lag. Op een gegeven moment zakte mijn collega in de modder weg. Eerst tot aan de knieën. Hij probeerde eruit te komen, maar de modder zoog hem vast! Des te meer hij probeerde zich eruit te wurmen, des te verder zakte hij weg in de blubber. Het ging allemaal zo lang door, dat de situatie penibel werd, hij zakte tot aan z’n kin weg! Ik kon niet bij hem komen, want dan zouden we beide in die situatie terecht komen. Toch was ik de enige die hem kon helpen. Geen telefoon of radio, alleen wij tweeën eenzaam op het wad! Het tij was al gekeerd en we zagen het water, op afstand, al langzaam op ons af komen! Tussentijds had ik geprobeerd het verkeersbord wat naar hem toe schuiven en er op te klauteren. Ik zou immers door dat bord wat extra draagkracht kunnen creëren. Het ging allemaal heel moeizaam en de tijd begon echt te dringen. Zodanig dat mijn collega angstig werd

UIt de modder getrokken

De blubber tot aan de oren!

en in paniek raakte en dus nog verder weg zakte! Voor het eerst in mijn leven zag ik doodsangst in de ogen van iemand. Op dat bord klauteren was geen optie meer, dat lukte gewoon niet. Dus stapte ik, rekening houdend, dat ik vaste grond onder mijn voeten hield, met dat bord voor me uit naar hem toe. Door het grote draagvlak van het bord had ik extra steun. Uiteindelijk kon ik de hand van m’n collega pakken. Met de extra steun die ik had van het bord en de vaste bodem onder mijn voeten, kon ik wat meer kracht zetten en hem heel langzaam, stukje bij beetje naar mij toe trekken. Uiteindelijk lukte het ons net op tijd weer los te komen.

 

Voorzienigheid!

Achteraf vraag ik me wel eens af, wat er gebeurd zou zijn als ik dat bord niet had meegenomen? Zonder dat bord zou ik onvoldoende steun hebben gehad om mijn collega uit de modder te trekken. Hulp halen was ook geen optie. Want in de wijde omgeving was geen mens te bekennen! Het zou absoluut te veel tijd vergen. Het water kwam op en 20 cm water was voldoende om mijn collega te doen verdrinken! Ik zie het echt als een voorzienigheid van God dat we op de plek waar we de dijk overstaken dat bord zagen liggen! Ik heb in al die veertig jaar niet meer zo ’n bord langs de weg zien liggen! God is goed!

Een andere vraag….

Had mijn collega zichzelf kunnen redden uit deze benarde situatie? Het antwoord is duidelijk nee! Des te meer hij pogingen deed om zich te ontworstelen uit de modder, des te verder zakte hij weg in diepte….. de enige manier om er uit te komen was hulp van buitenaf!

Het doet me ergens anders aan denken! In de Bijbel staat ook van iemand geschreven dat Hij gezonken was in grondeloze modder, waar je niet kunt staan. zelf zo diep dat hij kopje onder ging. Die persoon is niemand minder dan Jezus, Zoon van God! Ik ben zelf ooit een keer van de verdrinkingsdood gered en weet hoe het voelt als je onder water bent en naar adem snakt. Het maakt je benauwd. Je slaat om je heen en je ziet geen uitweg! Deze profetische woorden in psalm 62 beschrijven het zelfde gevoel! Jezus heeft het allemaal ervaren. De vraag is… waarom?

De mens in de macht van de zonde.
Aarde vauit Heelal

God sprak en het was er!

Toen God de Hemel en de aarde schiep, was het op de zesde dag dat Hij de mens maakte. Hij maakte hen naar het evenbeeld van Hemzelf en de mens leefde in volledige harmonie met God. Hij maakte de mens zodanig, dat hij volledige vrijheid had om eigen keuzes te maken. Dus een mens is geen robot die bestuurd wordt door God, maar kan zelf ervoor kiezen God lief te hebben, te gehoorzamen of niet. God had één gebod gegeven. In de hof stond een boom, waarvan ze de vrucht niet mochten eten. Als ze dat wel deden zouden ze sterven. De mens besloot om niet te gehoorzamen en ging in feite z’n eigen weg! De relatie tussen God en mens werd verbroken door ongehoorzaamheid aan God. Ze keerden God de rug toe en gingen hun eigen gang. Ze werden zelfzuchtig en

Eenzaamheid

Kijk eens naar jezelf

dachten het zelf te kunnen regelen. Door deze beslissing hebben wij een zondige natuur ontvangen. En inderdaad…. je hoeft maar om je heen te kijken en we zien het overal. En als we naar onszelf kijken en eerlijk zijn….? Zijn we in meer of mindere mate allemaal niet zelfzuchtig, leugenachtig, bedriegers, dieven enzovoort? Het gevolg van dit alles is dat we moeten sterven en in de bijbel staat dat we daarna zullen worden geoordeeld. Zonder Jezus zal dat leiden tot de hel! Het lijkt een uitzichtloze situatie die we zelf hebben veroorzaakt! Ver van God verwijderd! Je zou kunnen zeggen dat we zo onze eigen modderpoel gecreëerd hebben!

 

Bestaat God?

Ellende in de wereld.

Sneeuwkristal2

God laat zich zien in de schepping!

Er zijn mensen die interesseert het niet, omdat ze niet geloven dat God bestaat. Ik kom vaak mensen op straat tegen die zeggen “Ik heb hem nog nooit gezien!” of “als er dan een God is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld!”  Let op! God heeft gezegd: “Heb je naaste net zo lief als jezelf!” Stel dat iedereen dat zou doen? Zou er dan ellende op de wereld zijn? Hieruit blijkt weer de ongehoorzaamheid aan God. De andere reden ‘ik heb hem nog nooit gezien?’ Het mag toch duidelijk zijn, dat als je iemand niet ziet, dat hij ook niet zou bestaan? Het kan zijn dat je iemand ontmoet waarover je al veel gehoord hebt! Tijdens zo’n bezoek kom je tot ontdekking wat voor persoon dat is. Zo is het ook met God. Je kunt een ontmoeting met God hebben en ontdekking wie hij is! God laat zich zien in zijn schepping! Ooit wel eens gelet op bijvoorbeeld de vorm van een ijskristal? Net als alle miljarden mensen, is er niet één gelijk! Ik zou evenzo goed duizenden andere voorbeelden kunnen  noemen, die de grootheid van God laten zien! In de Bijbel staat dat God zich zichtbaar maakt in Zijn schepping. God zegt ook, dat als je Hem zoekt, Hij zich laat vinden. God is geen speld in een hooiberg! Het is zelfs zo, dat God jou zoekt! De vraag is; hoe heeft God daar blijk van gegeven?

 

God gaf Zijn Zoon!
van God af gekeerd

God afwijzen.

Ondanks het feit dat we God de rug toegekeerd hebben, we het totaal verbeurd hebben en we onze eigen modderpoel gecreëerd hebben, deed God iets heel bijzonders! Hij stuurde Jezus Zijn zoon naar deze aarde. Hij werd geboren als mens en werd dus net zo als één van ons. Hij leefde als volmaakt persoon en deed precies wat God de Vader van Hem verwachtte. Hij voorzag de mensen van eten als het nodig was. Hij genas de verlamden, kreupelen, blinden, doven en noem maar op! Hij had zijn naaste even lief als zichzelf. Ondanks dit feit, hadden veel mensen toch een hekel aan Hem, omdat hij ook iemand was die niet om de waarheid heen draaide. Hij bracht aan het licht wat verborgen was! Dat leidde ertoe dat Hij, in feite onterecht werd Jezus kruisveroordeeld en de zwaarste straf kreeg die er maar denkbaar was. Hij werd daarom mishandeld, geslagen geschopt, gegeseld tot bloedens toe, als een moordenaar aan een kruis gespijkerd. Hij werd als onschuldige schuldig gemaakt, beladen met zonde die Hij niet gedaan had. En God liet het allemaal gebeuren. Het was in het verre verleden allemaal al voorspeld. God wilde dat hij de zonde van de wereld zou dragen. In feite werd hij beladen met onze zonden!

Hij kwam bij ons in de blubber staan.
helpende hand

Grijp die hand!

Het mooie van alles is dat God een middel gaf waardoor wij bevrijd kunnen worden van onze zonden en vergeving kunnen ontvangen. Nu weet ik dat elk voorbeeld tekort schiet, met betrekking tot het werk wat Jezus heeft gedaan. Maar soms kan een voorbeeld dat begrijpelijker maken. Toen mijn collega in de drek was weggezonken was er op dat moment maar één middel om hem te bevrijden uit zijn benarde situatie. Ik moest zelf naar hem toekomen om hem er uit te trekken! Ik moest me vuil maken, in de drek te gaan staan. Zo kwam ook Jezus naar ons toe en ging naast ons in de blubber staan. Hij werd bevuild met met onze zonden. Hij was het enige middel om ons te bevrijden en weer terug te brengen tot God. Mijn collega moest mijn hand vastgrijpen zodat ik hem er uit kon trekken! Als je bevrijdt wil worden uit de drek van de zonde, dan mag je weten dat Jezus jou de reddende hand aanbied. Hij is de enige die je kan bevrijden. Alle mensen bevinden zich in feite in de zelfde situatie en kunnen zichzelf niet bevrijden. Jezus kwam van buitenaf en kwam naast je staan en strekt zijn hand naar je uit!

Pak die hand!

Als je dat wel zou willen, pak dan die hand vast! Het is een stap van geloof. Petrus sprak tot de menigte en zei: bekeer je van je zonden en laat je dopen, opdat je vergeving van zonden mag ontvangen! Het bloed van Jezus reinigt ons van zonden! Je kunt die hand aanpakken door het volgende gebed met je hele hart uit te spreken:

vergevingHere God, ik erken dat ik gezondigd heb en mijzelf in deze drek van zonde heb gemanoeuvreerd. Ik heb vergeving nodig. Ik geloof dat Jezus Christus in mijn plaats stierf, dat Hij de straf van mijn zonden aan het kruis op zich nam. Ik wil mijn zonden aan U belijden, mij daarvan bekeren en laten dopen! Ik grijp met beide handen de verlossing aan die Jezus mij aanbiedt. Ik geef me volkomen over aan U, Heer Jezus. Ik wil U liefhebben, volgen en gehoorzamen. Wilt U mij vullen met de heilige Geest om mij te helpen een volgeling van Jezus te worden? Dank U Heer, dat U mijn gebed verhoort. In Jezus naam. 

God heeft voorzien!

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén