De oogst is rijp!

Blog van Hans Dam

Categorie: Straatevangelisatie

Geen grenzen aan Jezus macht!

Een vriend in Afghanistan!

Eerst wil ik nog even een paar weken terug… Ik kreeg via Facebook een Afghanistan Mapvriendschapsverzoek van een jongen uit Kabul Afghanistan. Normaal gesproken wijs ik zulke verzoeken af. Maar op één of andere manier was er iets van “doe maar.” Gelijk kreeg ik een messenger en begon hij wat tegen mij aan te kletsen over voetbal en dergelijke. Elk dag vragen we aan elkaar hoe het gaat. Op een gegeven dag gaf hij aan dat het niet zo goed met hem ging. Hij was namelijk geblesseerd geraakt aan zijn been en moest een week rusten. Ik heb toen een video gesprek met hem gehad en hem daarin gevraagd de hand op zijn knie te leggen en heb toen gebeden voor genezing. Na 3 keer bidden kon hij weer springen zonder pijn te voelen. Dit zag ik in beeld gebeuren! Heb hem daarna uitgelegd dat Jezus meer wil doen genezen maar ook wil bevrijden van zonde als we ons bekeren

kabul-skyline

God is ook werkzaam in Kabul!

tot hem. Ik stuur hem nu Bijbelteksten in het Perzisch . Bijvoorbeeld Joh. 3:16 of andere. Hij zei dat hij dit boek (Youversion online bible) zou gaan lezen. We bidden voor een aanraking met de Heilige Geest! Wordt misschien het eerste pinnetje in Afghanistan!

Kampen.

Na een prachtig weekend in Kampen, zit ik nu wat uit te rusten. Het was in de eerste plaats geweldig om te zien hoe, de meestal  jonge studenten, op een liefdevolle maar ook radicale wijze, onderwijs geven over hoe we in onze omgeving mensen kunnen bereiken met het evangelie.

Iets wat me bijzonder raakte!

1463984518783_imageVan alles wat ik gehoord heb is er in het bijzonder één tekst bijgebleven.

U hebt niet Mij uitgekozen, maar Ik heb u uitgekozen. Ik heb u aangewezen om erop uit te gaan en blijvende vrucht voort te brengen, zodat mijn Vader u alles zal geven wat u Hem vraagt in mijn naam. Ik draag u op van elkaar te houden. Ik ben daardoor meer gaan zien dat God in zijn goedheid ons en mij dus op het oog heeft gehad! En ons er op uit stuurt om blijvende vruchten voort te brengen. Wat betekent dat? Blijvende vrucht! Ik geloof dat het draait om de waarheid van het Woord daarin. Is dat wat wij verkondigen de volle waarheid van het Woord!? De vruchten die wij voortbrengen zijn die blijvend? Brengen we een halfslachtig evangelie? De Bijbel JewelBlueberryspreekt ook van de vrucht van de Geest. Het allereerste wat dan genoemd wordt is Liefde. Liefde is de vervulling van de wet. Korinthe 13:2 staat; al hadden we al het geloof zodat we bergen konden verzetten en hadden de liefde niet, dan was ik niets! Goede vruchten voort brengen hangt samen met liefde en waarheid. Jezus spreekt over waarachtige bekering, doop in water en doop met de Heilige Geest. Als we dat mensen voorhouden zullen ze, als ze zich bekeren, daar ook in handelen!

Kickstart.

P60520-104448Na het onderwijs werd het ook gelijk in praktijk gebracht! 10 tallen mensen gingen  voor het eerst in hun leven  de straat op.  Spraken mensen aan en vroegen of ze misschien gebed nodig  hadden. Bij terugkomst waren er enorm veel getuigenissen! Ongeveer een tiental personen zijn gedoopt in de IJssel! Even een highlight van wat ik persoonlijk heb meegemaakt…. Over deze twee dagen mocht ik een aantal mensen  ‘kickstarten’. Zij P60521-141933die, op straat, nog nooit voor iemand gebeden hebben. Zo spraken we twee vrouwen aan, waarvan één een ‘frozen shoulder’ had. Haar arm kon ze niet hoger krijgen dan bijna horizontaal. Daarna zat het gewoon vast! Nadat we gebeden hadden bedankte ze ons en wilde weglopen. Maar we vroegen haar of ze even wilde testen of haar schouder nu los was. Met stomme verbazing zwaaide ze haar arm in een keer hoog in de lucht! De dame die bij haar stond had, vanwege een breuk in haar rug, erg veel klachten. Na gebed voelde ze dat er duidelijk verbetering kwam! Toen we hun vervolgens het evangelie wilden uitleggen, kwam er een vrouw naar ons toe, die op een afstandje alles had beluisterd en waargenomen. Ze was als medewerkster in een winkel even naar buiten gegaan om een sigaretje te roken. Vol verbazing en met P60521-194843respectvolle toon kwam ze naar ons toe en zei dat ze alles had gehoord en dacht; “ben benieuwd of dit ook gaat gebeuren…!” En zei toen, terwijl ze met haar arm rond draaide, “het gebeurde! Hoe kan dat!? We hebben haar mogen uitleggen dat Jezus onze ziekten heeft gedragen en meer dan dat, ook heeft geleden aan het kruis om ons te bevrijden van onze zonden! Ze bleek zelf ook flinke rugpijn te hebben. Na een kort gebed was de pijn volkomen weg! Wauw! Wauw! Wauw!; was haar reactie! Ze kende de verhalen van Jezus die ze als kind had gehoord. Maar dit…..? Hier wilde ze meer van weten! We hebben haar een DVD “The Last Reformation” gegeven en contactgegevens uitgewisseld. Blij ging ze weer aan het werk! God is goed! Voor verder info kijk op delaatstereformatie.nl

God voorziet!

Hoog tijd voor een update!

Het is al weer een flinke tijd geleden dat we iets hebben geschreven. Dat betekent niet dat we in de afgelopen tijd niets hebben meegemaakt! Integendeel! We willen een paar highlights met jullie delen!

Best even wennen!

Het wat best even wennen…. Na meer dan 40 jaar te hebben gewerkt bij Anteagroup (voorheen Oranjewoud), is het niet meer de wekker die om 3.45 uur afgaat om te vertrekken naar de 2e maasvlakte bij Rotterdam of Amsterdam, Alkmaar, maar uiteraard ook klussen dichter bij huis. We zijn in een heel ander ritme terecht gekomen. Het was de eerste periode ook best een beetje zoeken naar een juiste invulling van de dag! Maar in de loop van de tijd merkten we dat God voorziet. Er kwamen en komen steeds weer nieuwe mensen op onze weg, die we het blijde nieuws mochten vertellen of konden bemoedigen of aanmoedigen te arbeiden in het koninkrijk van God, zowel op straat of thuis.

Afscheidsfeestje Anteagroup.
IMG_0109

Gouden speld met 2 diamantjes!

17 februari j.l. hebben we, onder het genot van een buffetdiner, officieel afscheid genomen van Anteagroup. Het was een gezellig samenzijn met collega’s, oud collega’s en onze kinderen. Er zijn leuke herinneringen opgehaaldIMG_0092 en je kunt je voorstellen dat er wel best veel zijn. Hilarische, grappige, gevaarlijke momenten. Gelijktijdig met het afscheid werd ook nog een gouden speldje overhandigd ter ere van mijn veertigjarig jubileum op 1 mei 2015.

Highlights!

We zijn de afgelopen tijd nogal eens de straat op geweest. We hebben veel wonderen mogen zien. Veel goede gesprekken gehad, waarbij we de mensen mochten vertellen van het offer van onze Heer Jezus Christus. Voor een aantal mensen mochten we bidden of de Heilige Geest ze wilde aanraken. Hen wilde overtuigen van de waarheid van zijn Woord en wil overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, opdat ze zich zouden bekeren van hun weg en Jezus mogen gaan volgen. Verschillende keren voelden ze zijn aanwezigheid. De één begon te huilen, weer een ander voelde een tinteling in het hele lichaam! Gods geest is aan het werk! Wij geloven dat ook dit een nawerking heeft bij deze mensen.

Wat ons het meest is bijgebleven!
Adrie en Martin

Martin en Adrie Holtrop

Een paar maand geleden kreeg ik contact met de familie Holtrop uit Zwijndrecht. Ze waren via internet in aanraking gekomen met ‘De laatste reformatie’ Ik heb de man ontmoet in een hotel in Emmen. Hij overnachtte daar vanwege werkzaamheden die hij in deze plaats moest uitvoeren. We hebben een geweldig gesprek gehad, waaruit bleek dat er een diep verlangen zit om Jezus te dienen en een discipel van Hem te zijn. Bij de vraag hoe wij dat dan doen…, bidden voor zieke mensen, heb ik voor hem gebeden. Hij bleek last van zijn rug en benen te hebben vanwege een ongeval. Hij had een aanmerkelijk beenlengte verschil en heb daarvoor gebeden om dit op te heffen. Genezing vond plaats! Later heb ik deze familie, vader, moeder, 2 dochters en een vriend, mogen kickstarten in Putten. Het was een bijzondere ervaring! Mirjam, de jongste dochter, had een leveraandoening. Een jonge vrouw vol passie en vertrouwen op God! De spreuk; “Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over,” was op haar zeker van toepassing!

Genezing op straat!

Terwijl ik samen met één van de dochters een paar mensen aanspraak en vertelde, dat we regelmatig genezingen zien en mensen met krukken aankomen en zonder krukken weer verder gaan, sprak de man een dame aan die met krukken liep. Hij mocht voor haar bidden en ze bedankte hem en liep met krukken weer verder. Maar na een meter of tien pakte ze haar krukken op en draaide zich om met een verbaasd gezicht! De pijn was weg en ze was genezen! Wij allemaal blij natuurlijk!

Ernstig ziek!

Mirjam

Mirjam

Een week later kreeg ik van de familie te horen, dat Mirjam de jongste dochter, img207i.v.m. een darmperforatie, hals over kop naar het ziekenhuis is gegaan. De situatie bleek zeer ernstig! Een zware operatie is uitgevoerd. Er zijn verschillende keren mensen bij haar geweest om handen op te leggen en te bidden voor genezing. Oproepen gedaan via Facebook en andere media, om te bidden voor Mirjam. We hebben gehuild, gebeden voor een herscheppend wonder! Maar het gebeurde niet! 30 maart 2016 is Mirjam naar haar Heer gegaan. Haar gebed was altijd dat haar broers en zus tot

Desiree

Gebedsverhoring! Desiree gedoopt!

bekering mochten komen en gedoopt worden. Haar zus Desiree hebben we mogen dopen tijdens het kickstartweekend in Voorthuizen. En heel wonderlijk is dat de hele familie zaterdag 4 juni naar het kickstartweekend gaat op de Betteld te Zelhem! Het gebed wat Mirjam altijd heeft gebeden voor haar broers en zus is al gedeeltelijk verhoord en God zal het ook volledig verhoren! Met dit verhaal wil ik ook duidelijk maken dat gebeden ook wel eens niet verhoord worden. We hebben soms strijd! Het dubbele gevoel dat enerzijds God een gebed verhoord en anderzijds God zwijgt! Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Maar we mogen zeker weten dat hij trouw is!

 

Bekeer je en laat je dopen!

We hebben een aantal mensen tot de Heer mogen leiden! Dit zijn voor ons de mooiste momenten! Mensen die zich bekeren van hun zondige weg, hun zonden belijden en Jezus willen volgen. Het gevolg daarvan is dat we ze mochten dopen, bevrijden van demonische machten en dopen met de Heilige Geest.

Marcel

Garrett, Louis, Fabian, Pieter, Marcel en Ik

We merken hoe belangrijk het kan zijn om een persoon van vrede te vinden. Zo’n dikke twee maand geleden kwam een man tot bekering, werd gedoopt in water en met de HG! Inmiddels heeft zijn vrouw, die al bekeerd was, zich laten dopen! Deze man heeft een vriend (Marcel) die bezig was met allerlei oosterse religies, zoals het Boeddhisme en Hindoeïsme. We hebben hem het evangelie uitgelegd en hij bekeerde zich. We hebben hem gedoopt in een badkuip, gebeden voor bevrijding en de doop met de HG. Toen hij thuis kwam heeft hij zijn Boeddha beelden in de container geknikkerd. Later heeft hij een hele serie boeken, met oosterse religieuze inhoud, ook weggedaan. Hoe mooi is het dat de Geest werkt in levens van mensen! Dit laat ook zien dat een persoon van vrede met al zijn contacten, leidt tot andere personen die de Heer leren kennen!

Op zoek naar Reiki!

Een maand geleden kreeg ik contact met een stel die enorm in de problemen zaten. Totaal vastgelopen door drank en gokverslaving zagen ze geen uitkomst meer en zijn op zoek gegaan naar hulp. Ze meenden dit te kunnen vinden in Reiki. Dus wat deden ze…. ze gingen zoeken op internet en zochten op het woord ‘Reiki’ en kwamen terecht bij een YouTube filmpje waarop een Reiki meesteres tot bekering Clifton en Alichakwam! Ze waren er beide van overtuigd dat dit de waarheid was en wilden daar meer van weten. Hoe wonderlijk is het dat God hen leidt naar een dergelijk filmpje! Ze vroegen of ze langs mochten komen, ze waren nieuwsgierig geworden! We hebben hun het evangelie verteld en het visueel duidelijk gemaakt met behulp van wat bekers en een kan met water! Ze begrepen waar het om ging! Bekeer je en laat je dopen, opdat je zonden vergeven worden! Zonder hun dat voor te zeggen spraken ze het allebei uit tot God! ze bekeerden zich en beleden hun zonden onder tranen! Wat mooi om dat mee te maken! We hebben ze gedoopt in een container die we speciaal voor dat doel al eerder cadeau hebben gekregen!  Hoe Goed is God!

Gedoopt in de oude Rijn!
doop

Gedoopt in de Oude Rijn

Sinds een dikke maand heb ik contact met een jongeman van 16 á 17 jaar. Hij heeft een leven achter de rug waar hij erg veel moeite mee had. Ruim een half jaar geleden heeft hij zich bekeerd en kreeg een verlangen om gedoopt te worden in water en Geest. Hij had een wereld aan vragen! uiteindelijk leidde het er toe dat hij zich wilde laten dopen. We hebben een afspraak gemaakt en hem in de Oude Rijn gedoopt op grond van zijn getuigenis. Vervolgens gedoopt met de Heilige

Tekst Steen voor brood

God geeft goede gaven!

Geest! Het was een geweldig moment! ’s Avonds app-te hij me of ik zeker wist dat hij gedoopt was met de Heilige Geest, omdat hij nog niet in tongen kon bidden. Ik had hem verzekerd dat hij in de HG was gedoopt. Jezus zegt immers; “Is er soms een vader onder u, die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede

gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? (Lukas 11: 10

Whatsapp Bram

Tranen van blijdschap!

t/m 13) Tien minuten later stuurt hij me een berichtje! “HANS. Ik ging hartstochtelijk bidden en sprak in tongen!”  Wow! Hoe mooi is dat! God is trouw en zijn Woord is waarheid! Het mooie van discipelschap is, dat hij a.s. vrijdag een meisje van dezelfde leeftijd gaat dopen! Dit is wat de Bijbel ons leert! Wat denken jullie hoe het gegaan is met de 3000 bekeerlingen uit Handelingen Hfst. 2? Ik geloof dat de pasgedoopten de anderen doopten! Een sneeuwbaleffect! Dat is hoe ik het graag zie!

Kickstartweekend Vlissingen.

Vorig weekend een “Kickstart” seminar gehad in Vlissingen! Het was een geweldig Vlissingen autoweekend waarin we onderwijs gegeven hebben aan ca. 50 mensen, uit verschillende gemeenten en mochten kickstarten! De mensen die gekickstart zijn, zijn gelijk door gegaan met het brengen van het blijde evangelie van het koninkrijk Gods! Vol passie zijn ze bezig en hebben alweer plannen om een vervolg er aan te geven! Weer een flinke groep kickstarten. Vlissingen en Middelburg…. bereidt je er maar op voor! Een heel bijzonder moment was dat we een joodse man, Ja’akov genaamd, hebben gedoopt. Op achttienjarige Vlissingen5leeftijd heeft hij zich laten dopen. Maar heeft gewoon weer zijn oude leven opgepakt en alles gedaan wat God verboden heeft! Hij heeft zich daar op latere leeftijd van bekeerd en vroeg zich dus af of hij opnieuw gedoopt moest worden. Aangezien de Bijbel zegt; “Bekeer je en laat je dopen”, hebben we geadviseerd om dit toch opnieuw te laten doen. Immers de eerste doop heeft geen enkele betekenis voor hem gehad! We hebben hem gedoopt, vrij gezet en gedoopt met de Heilige Geest. Een paar dagen later hoorden we van zijn vrouw, dat zij een heel andere man had gekregen! Zie wat een krachtig werk de Heilige Geest doet in levens van mensen! Halleluja!

Kickstart Apeldoorn.
Apeldoorn Kickstart

In vuur en vlam voor Jezus!

Afgelopen weekend hebben we (Hidde Akkerman en ik) een familie gekickstart in Apeldoorn. ’s Morgens wat onderwijs gegeven en ’s middags de straat op gegaan. Het was een mooie dag, verschillende genezingen gezien en mensen mogen vertellen van de Heer Jezus. Degene die we mochten kickstarten komen allemaal uit een gereformeerde gemeente. Hebben zich bijna allemaal laten dopen en staan in vuur en vlam voor Jezus! God gaat nog een groot werk doen door deze mensen!

Paasdagen.

Met de paasdagen zijn we gezellig bij elkaarfamiliediner geweest met alle kinderen en P60327-152750 (1)kleinkinderen. Het was een prachtige dag waar we van elkaar mochten genieten! Samen een smakelijke maaltijd gehad, een heerlijk stuk gelopen in de schitterende natuur direct achter ons huis! Het was genieten!

 

 

 

 

 

 

Straatevangelisatie.

Vandaag samen met Johan het goede nieuws verteld aan de mensen. We hebben veel afwijzing gehad. Maar ook een paar heel goede gesprekken. Twee jonge mannen waarvan één last had van zijn rug. We mochten voor hem bidden en hij ervoer een duidelijke verbetering. Daarna hebben we uitgebreid met hun kunnen spreken over het evangelie. Wat we

kloof

Jezus middelaar.

vaak merken dat mensen afgeknapt zijn op religie en soms is dat onterecht maar dikwijls terecht. We mochten hen, onder grote belangstelling, vertellen dat het niet gaat om religie maar om Jezus de middelaar tussen God en mens. Ze waren zichtbaar blij dat ze dit hoorden en hebben hun een Johannes Evangelie meegegeven en de traktaat ‘Er is een weg naar God’. Na een half uurtje hebben ze nog uitgenodigd om samen ergens een kopje koffie te drinken. Daar konden ze niet op ingaan omdat één van hun de bus moest halen. We houden deze belofte in gedachten….. “Wie karig zaait, zal karig oogsten wie veelvuldig zaait zal veelvuldig oogsten!” De Heer zegent u!

Straatevangelisatie

Gisteren zijn we met een paar mensen  (Geralda, Johan en ik) in Emmen geweest om daar het goede nieuws aan de mensen te vertellen. We lopen dan wat door het centrum en spreken willekeurig  mensen aan en vragen of ze misschien iets hebben waarvoor we kunnen bidden. Soms komt het daardoor tot een gesprek of kunnen we voor mensen bidden.

Zoals altijd, zijn er een paar voorvallen die bijzondere indruk maken. We ontmoetten een man en vrouw. De man had al lange tijd iets met zijn maag en dat gaf hem vaak een heel benauwd gevoel. Hij vroeg of het ook geld kostte als ik voor hem ging bidden! Uiteraard is dat niet het geval. Jezus zegt: “Jullie hebben het voor niets ontvangen, geef het voor niets!” Na voor hem gebeden te hebben was het benauwde gevoel in z’n maag verdwenen. We kwamen tot een bijzonder open gesprek. Ze hadden vragen over verschijningen van de overleden man van de vrouw en waren daar angstig over. Ze waren al bij een medium voor informatie geweest. Ik heb hen erop aangedrongen dit absoluut niet weer te doen. Het ene zal misschien verdwijnen maar er zal zeker iets ergers voor in de plaats komen. Onder grote belangstelling van hun kant konden we hun het evangelie uitleggen. We vertelden hun ook dat Jezus de enige oplossing is tegen deze verschijningen en ook de angst weg kan nemen! De Bijbel verteld ons;  “God ontnam de duivel en zijn trawanten volledig hun macht. Hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn.”  Nadat we wat informatie gegeven hadden werd het gesprek beëindigd waarbij ik plotsklaps € 5.00 in de handen kreeg gedrukt! Het overviel me echt! Ze liepen direct weg en omdraaiend zeiden ze nog ‘voor een bakkie koffie!’

Daarna hebben we inderdaad even een bakkie gedaan en zijn daarna nog even verder gegaan en kwamen een jonge dame met haar moeder tegen, die met krukken liep. Ze een ongeval gehad en er een pijnlijke knie aan overgehouden en kon zonder krukken daar niet zo lang op lopen vanwege de pijn die ze dan kreeg. Na een paar keer bidden verdween de pijn en kon ze weer normaal lopen. Ze was wat onzeker en wist niet goed wat haar overkwam en keek haar moeder aan, zo van…. moet ik nu zonder krukken verder? We hebben hun daarna evangelie kunnen uitleggen en verdere informatie meegegeven.

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén