Lammy en ik_2Ik  ben Johannes Dam (Hans) geboren op 18 juni 1954 in Schoonoord en heb daar tot nu toe ook altijd gewoond. Ik groeide op in een gezin waar mijn ouders de Heer kenden. Mijn vader was postbode op het dorp en was altijd vrijmoedig om aan andere mensen het evangelie te vertellen. Hij kreeg dan ook, zoals veel anderen op het dorp een bijnaam: “Jan biebeltie”.

Familiefoto-2

De hele familie uitgezonderd Ruben de jongste.

Op achttienjarige leeftijd ontmoette ik mijn vrouw Lammy. We zijn getrouwd op 21 oktober 1977. Het is bij ons echt een “mannen” gezin, want er werden vier jongens geboren. Drie daarvan zijn inmiddels getrouwd en daaruit zijn nu zes jongens en één dochter geboren. Gezegend!