Vandaag samen met Johan het goede nieuws verteld aan de mensen. We hebben veel afwijzing gehad. Maar ook een paar heel goede gesprekken. Twee jonge mannen waarvan één last had van zijn rug. We mochten voor hem bidden en hij ervoer een duidelijke verbetering. Daarna hebben we uitgebreid met hun kunnen spreken over het evangelie. Wat we

kloof

Jezus middelaar.

vaak merken dat mensen afgeknapt zijn op religie en soms is dat onterecht maar dikwijls terecht. We mochten hen, onder grote belangstelling, vertellen dat het niet gaat om religie maar om Jezus de middelaar tussen God en mens. Ze waren zichtbaar blij dat ze dit hoorden en hebben hun een Johannes Evangelie meegegeven en de traktaat ‘Er is een weg naar God’. Na een half uurtje hebben ze nog uitgenodigd om samen ergens een kopje koffie te drinken. Daar konden ze niet op ingaan omdat één van hun de bus moest halen. We houden deze belofte in gedachten….. “Wie karig zaait, zal karig oogsten wie veelvuldig zaait zal veelvuldig oogsten!” De Heer zegent u!